Fokus på glädje, ansträngning och lärande

Barn och ungdomar utvecklas mest och mår bäst i en miljö där den egna utvecklingen är i fokus och där framgång inte baseras på att jämföras med andra. I barnfotboll ska därför resultatet alltid tonas ner. Om fokus i stället är på det enskilda barnets utveckling gynnas individens välmående, självkänsla och inre motivation.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!