Lärandemetoder

Samspelet mellan tränare och spelare är ofta avgörande för lärandet, och det är viktigt att tränaren låter spelarna äga sitt eget lärande. Det gäller att se till varje spelares unika möjligheter att ta emot och bearbeta information för att lära sig idrotten fotboll och målvaktsspelet.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!