Ledarskap

Ledarskap handlar om att påverka barn så att de kan förverkliga ett mål. Det enskilda barnet ska alltid sättas i centrum. Tränarens uppgift blir att skapa en positiv miljö så att barnet utvecklas, upplever trygghet och glädje, känner stöttning samt inspireras att lära. Det här avsnittet handlar till största delen om samspelet mellan målvaktstränaren och det enskilda barnet, där fokus läggs på att leda lärande.

Logga in för att lära mera!

Ett bra ledarskap för barn utgår ifrån att verksamheten styrs av tidigare uppsatta mål och en filosofi med positiv människosyn. Det innebär att vi som ledare är övertygade om att varje människa har möjlighet till positiv utveckling.