Lek

Hur definieras lek inom idrotten? Lek sker oftast frivilligt och spontant med enda drivkraften att det ska vara roligt. Men även organiserad lek, till exempel under skolgymnastiken eller vid fotbollsträningen, kan vara lustfylld. Allt sker på barnens egna villkor utan styrning av regler. Inga prestationer bedöms och det förväntas inte heller några konkreta resultat. Vägen är viktigare än målet.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!