Motivation

Det som ofta avgör om barn och ungdomar fortsätter med fotboll är den typ av förstärkningar som de får. Förstärkning är det som sker omedelbart efter, eller i samband med, ett beteende och som gör att beteendet uppfattas som värdefullt och/eller funktionellt. Som tränare ska du tänka på att planera träningspass så att spelarna får olika typer av positiv förstärkning.