SvFF generella rekommendationer angående barn och ungdomsfotboll

En bra verksamhet för alla

Barn- och ungdomsfotbollen är ett ständigt ämne för diskussion och debatt. Vad är bra ledarskap för barn? Hur ska vi se på nivåindelning? Hur kan vi ta hand om dem som vill ”satsa” på fotboll, de som ”bara vill vara med" och de som senare, på grund av sen fysisk och psykisk mognadsgrad eller att de är födda sent på året, upptäcker att de har en fallenhet för fotboll? Detta är inga lätta frågor att svara på och därför det är viktigt att man ständigt reflekterar över sitt eget ledarskap.

Denna text innehåller generella rekommendationer och är inget facit för varje unikt fall eller enskild individ. Texten bygger på vad forskningen i nuläget säger och handlar inte bara om att motverka utslagning. Den ger även rekommendationer kring spelarutveckling - hur vi kan ge så många som möjligt chansen att nå sin fulla potential.

Logga in för att få tillgång till hela texten

De aktuella forskningsresultaten är tydliga. Inom barnfotbollen finns inget motsatsförhållande mellan bredd och elit, eller mellan ”de som vill satsa kontra bara vill vara med”.