Koordination

Koordination kan förklaras som förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och omgivningen eller som samspelet mellan musklerna och nervsystemet. Koordinationen utgör grunden vid inlärning av alla tekniska färdigheter och är den viktigaste av de fysiska grundkvaliteterna när det gäller fotbolls- och målvaktsträning för barn.