Träningsmetodik 6-9 år

Innan du visar och beskriver för barnen vad de ska göra behöver du först organisera övningen. Barn, bollar, mål, koner, västar och annan utrustning som eventuellt behövs ska vara placerade på rätt ställe. Ytan för aktiviteten ska vara markerad. Planeringen för att skapa snabba och korta förflyttningar mellan övningarna ska vara klar.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!