Träningsmetodik 9-14 år

Alla träningspass bör starta med förberedelseträning. Efter den första sekvensen med spelträning plockar du sedan ut några situationer som uppkommit i spelet och låter dem ligga till grund för färdighetsträningen. Den blir då inte en isolerad företeelse utan kopplas på ett naturligt sätt till spelet. Denna metodik underlättar för dig när du ska förklara syftet med att till exempel träna färdigheten "kasta sig i luften".