Träningstillfälle

Varje träningspass bör utgå från något av skedena som ingår i anfallsspel eller försvarsspel. Från respektive skede ska du välja ut övningar med inriktningarna färdighets- och spelträning. Träningspassets första övning är förberedelseträning som kan vara en lek, koordinationsövningar eller en teknisk färdighetsövning. Denna del av passet syftar till att förbereda spelarna för träning men också utveckla spelarnas balans, reaktion, snabbhet och samarbetsförmåga.

Färdighetsträningen utvecklar tekniska och fysiska moment, och i spelträningen får spelarna pröva sina färdigheter och sitt beslutsfattande i helheten, det vill säga spelet. Detta arbetssätt är positivt för spelförståelsen. Antalet övningar som har fokus på färdighetsträning respektive spelträning kan variera mellan olika träningspass. Ambitionen bör dock vara att minst hälften av träningstiden innehåller olika former av spelträning.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!