Allsidighet och specialisering

Grundläggande rörelseträning är en förutsättning för att barnen ska nå framgångar vid en specialisering senare i livet. Den allsidiga koordinationsträningen påskyndar utvecklingen av motoriken. Att skifta träningsmiljöer som fotbollsplan och gymnastiksal till skog och natur är också stimulerande för inlärning av nya rörelser.

Barn som tidigt utsätts för ensidig specialträning av exempelvis olika målvaktsfärdigheter kan få en omedelbar prestationshöjning inom just dessa områden. Vanligtvis avtar förbättringen successivt och följs av en viss tillbakagång.

Om barnet får en bred koordinativ rörelseskolning uppnås troligtvis inga snabba resultat i unga år. Omväxlande träning ger däremot upphov till en innehållsrik rörelsebank som blir en stor tillgång vid senare specialisering.