Koordination

Koordination kan förklaras som förmågan att samordna kroppsrörelser i förhållande till varandra och omgivningen eller som samarbetet mellan musklerna och nervsystemet. Koordinationen ligger som grund vid inlärning av alla tekniska färdigheter.

Målvaktsspelet kan sägas vara en öppen idrottsgren. Hela tiden görs snabba förändringar i rörelseschemat. En kort förflyttning kan övergå i att målvakten kastar sig och därefter kvickt kommer upp på fötter igen.