Målvaktsträning 12-14 år

Att välja ett träningsinnehåll som utvecklar barns förmågor och som skapar intresse för idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet är en av de viktigaste ingredienserna inom barn- och ungdomsfotbollen.

Under rubriken Målvaktsträning 12-14 år har vi sorterat exempel på teknikregister, koordinationsövningar, spelmoment och spelträning samt träningsprogram utifrån ungdomars mognadsnivå.

Materialet ger exempel på lämplig målvaktsträning inom följande tre mognadsnivåer:

  • Fotbollsglädje 6-9 år
  • Lära att träna 9-12 år
  • Träna för att lära 12-14 år

Logga in för att få en kort beskrivning av de tre mognadsnivåer Målvaktstränarutbildning C tar upp.