Spelaren

Att som tränare ha kunskaper om barns psykologiska, fysiska och motoriska utveckling är en förutsättning för att kunna möta varje barn på den nivå där det för tillfället befinner sig. Logga in för att se föreläsningarna om barn och ungdomars utveckling!

Nedanstående text beskriver nivåerna som en spelare passerar i sin utveckling från barn till seniorspelare. Här används en åldersindelning baserad på LTAD-modellen (Long Term Athlete Development). Åldrarna är genomsnittet av kronologisk ålder samt biologisk och idrottslig utveckling. Stora individuella skillnader i utveckling påverkar träningsinnehåll och metodik.

Aktiv start (0–6 år)

Barnets första möte med fotbollen ska vara positivt. Verksamheten präglas av glädje där grundläggande och naturliga rörelser tränas genom lek. Målet är att barnet ska uppleva fysisk aktivitet som roligt, utmanande och spännande.

Fotbollsglädje (6–9 år)

Spelet fotboll upptäcks på ett naturligt och lekfullt sätt. Regelrätt träning är underordnad leken som inlärningsmetod. Det viktigaste är att skapa motivation och passion för fotboll. Att kunna behärska kroppens olika rörelsemönster ger en bra grund för långsiktig utveckling i fotboll.

Lära för att träna (9–12 år)

Denna period kallas också för den ”motoriska guldåldern”. Med rätt träningsinnehåll och metodik går det att skapa goda förutsättningar för inlärning av nya rörelser. Barnet börjar förstå vad träning innebär och att den i kombination med leken har stor påverkan på utvecklingen.

Träningen är fortsatt det viktigaste momentet, samtidigt som matcher på barnets villkor blir en naturlig del av fotbollen. På grund av varierande mognadstakt kommer skillnaderna mellan barn att öka under perioden.

Träna för att lära (12–16 år)

En del ungdomar är nu redo för att ta större språng i utvecklingen. I slutet av perioden ökar både mängden träning och fokus på dess innehåll. Det innebär att de tekniska, taktiska, psykiska och fysiska färdigheterna utvecklas specifikt för idrotten.

Ungdomarna har nått långt inom vissa områden. Fortfarande måste de träna mycket och samla erfarenheter för att de ska prestera på hög nivå. Att ungdomarna slutar med fotboll motverkas av ett långsiktigt och systematiskt arbete, en väl fungerande organisation och fortsatt fokus på prestationen – att vinna matcher är underordnat.

Träna för att prestera (16–23 år +/-)

I den här fasen väljer vanligtvis blivande elitspelare att satsa helhjärtat på fotboll. Olika färdigheter slipas i detalj och ökar kontinuerligt i intensitet. I utbildningen ingår dessutom näringslära, återhämtning, skadeprevention och livsstilsfaktorer. Individuell träning och feedback får allt större utrymme, samtidigt som matchandet också ökar i betydelse.

Träna för att nå sin topp (19 år +/-)

Nu handlar det om att med goda prestationer vinna matcher, serier och turneringar. Ett grundläggande arbete från den ”aktiva starten” ökar förutsättningarna för att nå hit och få en fortsatt utveckling. Här krävs att både träningsmetoder och träningsfaciliteter håller hög kvalitet. Dessutom säkerställer medverkan av medicinsk och idrottsvetenskaplig expertis att verksamheten blir professionell.

I början av livet växer, mognar och utvecklas barnet i snabb takt. Vissa kroppsdelar växer vid olika tillfällen och olika mycket vilket påverkar kroppens proportioner. En successiv mognad utvecklar de motoriska färdigheterna samtidigt som det sker en stegvis ökning av erfarenheter, rörelseförmåga och koordination. De nya erfarenheterna påverkar också barnets sätt att uppfatta, uppleva, agera och reagera i olika sammanhang.