Spelaren

Inom barnfotbollen har barnets bästa alltid högsta prioritet. Utgångspunkten är barns rättigheter och allas lika värde. Förhållningssättet genomsyrar alla delar av SvFF:s spelar- och tränarutbildning vilket bidrar till att tillgodose barnens behov.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!