Fysisk utveckling

Barns tillväxt och mognad utvecklas samtidigt som den motoriska och psykologiska utvecklingen. Under uppväxten kan det på olika sätt påverka självkänslan, kroppsuppfattningen och självförtroendet.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!