Barn och ungdomars fysiska utveckling

Barns tillväxt och mognad utvecklas samtidigt som den motoriska och psykologiska utvecklingen. Under uppväxten kan det på olika sätt påverka självkänslan, kroppsuppfattningen och självförtroendet.

Logga in och titta på tre korta föreläsningar!