Barn och ungdomars psykologiska utveckling

Den psykologiska utvecklingen kan grovt delas in i fyra delar som samverkar med varandra – kognitiv, moralisk, social och emotionell utveckling. Det finns inga absoluta åldersnivåer för denna utveckling, och det kan förekomma stora skillnader mellan olika individer.

Logga in för att ta del av fem korta föreläsningar!