Psykosocial utveckling

Den psykologiska utvecklingen kan grovt delas in i fyra delar som samverkar med varandra – kognitiv, moralisk, social och emotionell utveckling. Det finns inga absoluta åldersnivåer för denna utveckling, och det kan förekomma stora skillnader mellan olika individer.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!