Barns och ungdomars utveckling

I början av livet växer, mognar och utvecklas barn i snabb takt. Att som tränare ha kunskap om barns och ungdomars fysiska och psykosociala utveckling är en förutsättning för att kunna möta varje barn och ungdom på den nivå där individen för tillfället befinner sig.

Innehållet låst!

Logga in och ta del av utvecklande filmer, texter samt ett 60-tal övningar!