Det här är svensk fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) består av tre olika idrotter – fotboll, futsal och beach soccer. SvFF är ett av Riksidrottsförbundets specialförbund och är uppbyggt av 24 specialdistriktsförbund (SDF). Det finns fler än 3 200 föreningar och ett totalt medlemsantal på cirka en halv miljon spelare. Av dessa är ungefär hälften ungdomsspelare och andra hälften licensierade spelare (från och med 15 år).

I svensk fotbolls måldokument står bland annat följande:

Några av målen för svensk fotboll är att:

 • öka antalet utövare
 • öka antalet ideellt arbetande ledare
 • fler som spelar längre
 • fler utbildade tränare
 • damlandslaget ska ta medalj i de internationella mästerskapen
 • herr-, U21- och Futsallandslaget kvalificerar sig till EM och VM
 • ungdomslandslagen siktar på slutspel för utbildning mot framtida framgångar.

I svensk fotbolls värdegrund står bland annat att:

 • vi vill varandras framgång
 • vi föregår med gott exempel och visar öppenhet och respekt för människors lika värde och motverkar alla former av diskriminering samt gynnar arbetet för jämställdhet och mångfald
 • verksamheten utgår från delaktighet, engagemang och trovärdighet och drivs enligt demokratiska principer där beslut är väl förankrade
 • fotbollen bygger på det ideella ledarskapet och präglas av glädje, gemenskap och rent spel.

Barn- och ungdomsfotbollen är uppdelad i:

 • barnfotboll 6–12 år
 • ungdomsfotboll 13–19 år.

I barnfotboll ska barnen leka och lära sig fotboll. Det är viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika platser i laget. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultat ska spela en mycket underordnad roll.

I ungdomsfotboll ägnas tid åt färdighetsutveckling och matcher på ungdomars villkor. Alla spelare ska ges bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska styra verksamheten och matchresultatet ska spela en underordnad roll.

Barn- och ungdomsfotboll utgör den största delen av svensk fotboll. Här följer svensk barn och ungdomsfotbolls riktlinjer.

Riktlinjer

Svensk barn- och ungdomsfotboll ska:

 • ta hänsyn till individens behov och ge möjlighet till utveckling i den takt som passar vars och ens fysiska, psykiska och sociala förutsättningar
 • skapa en positiv och sund miljö där alla får lära sig fotboll och utveckla ett livslångt intresse
 • ge alla möjligheten till långsiktig, målinriktad utbildning under socialt trygga former
 • se matchen som ett utbildningstillfälle och motverka toppning och utslagning
 • lära barn och ungdomar ett etiskt och moraliskt förhållningssätt och fair play
 • erbjuda en allsidig fotbollsträning.