Webbuppgift 3 - Barn- och ungdomstränarutbildningen

Se filmen "Urban Hammar om nya barn- och ungdomstränarutbildningen".

I filmen visas ett antal skyltar som följs av Urbans tankar. Vilka egna reflektioner gör du, ur ett målvaktsperspektiv, när du ser skyltarna nedan och hör Urban Hammars motiveringar?
• Bra träningspass
• Bra tränare
• Från styrande till involverande

Skriv ner några av dina reflektioner. Under kursmodulen kommer du att diskutera dina reflektioner med andra kursdeltagare.