Webbuppgift 4 - Identitet

Se filmen "Psykologisk utveckling – Inledning".
Vad tycker du att du kan göra för att de barn och ungdomar som du tränare ska:
• stärka sin identitet
• utveckla god självkänsla
• uppträda med gott självförtroende?

Skriv ner dina reflektioner. Under kursmodulen kommer du att diskutera dina reflektioner med andra kursdeltagare.