Webbuppgift 5 - Koordination

Se filmen "Koordination" och skriv därefter ner några reflektioner kring frågeställningarna:

Hur kan du ge barnen nya utmaningar och utveckla deras koordinationsförmåga genom att stegra rörelsernas svårighetsgrad i en övning som barnen kan göra utan att tänka på hur de gör (övningen är automatiserad)?

Ge exempel på situationer i målvaktsspelet där målvakten använder de koordinativa förmågorna balans, rytm och anpassad kraftinsats.

Under kursmodulen kommer du att diskutera dina reflektioner med andra kursdeltagare.