Fyra webbuppgifter inför kurstillfället

Innan du kommer till kurstillfället ska du titta på några korta föreläsningar här på webben. Till varje område finns också några frågeställningar som du ska fundera kring, dessa kommer att tas upp under samtalen på kursen.

De fyra områdena och uppgifterna kretsar kring följande:

  • Barns och ungdomars psykologiska utveckling
  • Barns och ungdomars fysiska och motoriska utveckling samt koordination
  • Leda lärande och metodik
  • Träningsinnehåll och organisation av målvaktsträning i olika åldrar.

Efter att du har tittat och lyssnat på de korta föreläsningarna kan du testa dig med hjälp av några pedagogiska självtester.

Du behöver logga in för att komma åt föreläsningar, uppgifter och tester.