SvFF:s tränarutbildning

Vår instegsutbildning, Tränarutbildning C, ger en grundläggande förståelse för fotbollen i Sverige och vilka egenskaper en bra tränare har. Även deltagare utan bakgrund i fotbollen är välkomna till denna kurs. Ledarskap och kommunikation med barn står i centrum, men också vägledning för att genomföra roliga, lärande och lekfulla träningspass. Kursen är en obligatorisk introduktion för alla tränare och öppnar möjligheter för vidare kurser inom det område man vill verka som tränare.

Efter kursen C väljer deltagaren att gå vidare mot en inriktning som ungdomstränare, eller om man har intresse för att arbeta med seniorfotboll. De aktuella kurserna benämns B Ungdom, A Ungdom respektive UEFA B.

UEFA B är just en UEFA-baserad utbildning som ger ett diplom som är giltigt i alla UEFA:s medlemsländer och som är en förutsättning för behörighet att söka högre utbildningar som:

  • UEFA A
  • UEFA Elite Youth A
  • UEFA MV A
  • UEFA PRO License.

Tränare som väljer ungdomsspåret får tränardiplom som gäller nationellt, men som inte kvalificerar för vidare seniorinriktade kurser.

Anledningen till att Svenska Fotbollförbundet återinför ett ungdomstränarspår är att efterfrågan på utbildningar med särskild inriktning mot barn och ungdomar är mycket stor. Våra ungdomskurser är noggrant inriktade på att ge en mycket god grund för ett långt arbete i ungdomsfotbollen och förhoppningen är att genom en större tillgänglighet till tränarutbildning öka antalet väl förberedda och välutbildade ungdomstränare.

De tränare som ser sin roll inom seniorfotbollen, väljer UEFA-spåret och påbörjar UEFA B efter genomgången C-utbildning. Målet är fler B-diplomerade tränare i distriktsfotbollen, och därmed fler tränare som är behöriga att söka UEFA A.

Utöver de nämnda tränarutbildningarna erbjuder vi också en målvaktstränarutbildning i flera steg:

  • Målvaktstränarutbildning C
  • Målvaktstränarutbildning B
  • Målvaktstränarutbildning A Nationell
  • UEFA Målvaktstränarutbildning A

MV C, MV B och MV A är nationella utbildningar. Dessa erbjuder målvaktstränare uppdaterade och moderna specialistutbildningar, som också förbereder för vidare utbildning i Svenska Fotbollförbundets utbildningsprogram. MV C ger en introduktion till rollen som målvaktstränare för åldersgruppen 6–14 år. MV B som tar upp målvaktsspelet inom ungdoms- och juniorfotbollen medan MV A Nationell riktar sig speciellt mot seniorverksamheten. UEFA MV A har målvaktstränare som arbetar med inriktning mot elitträning för målvakter som målgrupp.