Välkommen

Leken är för alla barn både ett grundbehov och en självklarhet. En av tränarens viktigaste uppgifter är att ta tillvara och förstärka barnens leklust och glädje.

I en lekfull miljö lärs olika moment där verksamheten och metoderna tar hänsyn till den individuella utvecklingen. Med ett positivt ledarskap, där varje individ står i centrum, överför vi goda normer, värderingar och attityder.

Fotboll är en lagidrott som bygger på samarbete. Tillfredsställelsen och glädjen av att prestera något tillsammans är för de flesta den viktigaste drivkraften.

Barnfotbollen ska ses som en period då alla ges möjlighet att lära och utveckla spelets viktigaste grundmoment. Variation i träningen betyder bland annat att samtliga får pröva olika positioner i såväl träning som match.

Enligt Svenska Fotbollförbundets riktlinjer ska målvaktsspelet vara ett naturligt inslag för alla i 5- och 7-mannafotbollen. Varje barn ska få möjlighet att träna de specifika målvaktsfärdigheterna och föreningarna har skyldighet att ställa upp med kvalificerade tränare. Bred motorisk rörelseskolning och koordinationsträning är att föredra framför tidig specialisering.

Efter hand som några barn i en åldersgrupp väljer att vara målvakt, vanligtvis vid övergången till 11- mannaspel, blir specialträningen en naturlig och självklar del av verksamheten.

Välkommen till Fotbollens målvaktstränarutbildning C-Diplom som bland annat tar upp hur målvaktsträningen för de yngre åldersgrupperna kan planeras och genomföras, vilka metoder som bör användas beroende på barnens utveckling samt lekens betydelse för inlärningen.

Svenska Fotbollförbundet, Utbildningsavdelningen