Välkommen

Välkommen till Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) Målvaktstränarutbildning C. Din insats som ledare och målvaktstränare är viktig och betyder mycket för svensk barn- och ungdomsfotboll. Tiotusentals barn och ungdomar tränar, spelar och har roligt på planer och idrottsplatser runt om i landet varje dag. Var de än kommer ifrån har de rätt att få utöva sin idrott, där välutbildade och ansvarfulla tränare leder verksamheten. Barnrättsperspektivet och FN:s konvention om barns rättigheter är utgångspunkten.

Barnen och ungdomarna förtjänar kunniga tränare som kan introducera målvaktsspelet för alla i de yngre åldrarna. Detta leder troligtvis till att vissa väljer att senare specialisera sig som målvakt.

Målvaktstränarutbildning C är målvaktstränarutbildningens första kurs som ska stärka och stimulera målvaktsspelet inom barn- och ungdomsfotboll. Syftet är att ge en introduktion till rollen som ledare/målvaktstränare för åldersgruppen 6–14 år, där fokus ligger på enkelhet, ett positivt förhållningssätt och praktiska tips. Målgruppen är nyrekryterade målvaktstränare och barn- och ungdomstränare som vill vidareutveckla sina kunskaper om målvaktsspelet.

I Målvaktstränarutbildning C får du grundläggande kunskaper om barns och ungdomars fysiska och psykosociala utveckling och om vad som är viktigt att tänka på i träningen. Du får lära dig hur du planerar, organiserar och genomför roliga och effektiva träningspass för alla barn där målvaktsspel utgör en röd tråd. I ett av kapitlen behandlas utförligt hur du stimulerar barns och ungdomars lärande och hur du bäst kommunicerar med dem och leder träningen. Du får också lära dig vad leken betyder för lärandet och hur du skapar en varm och trygg miljö där alla är lika viktiga.

Under utbildningen får du möjlighet att lyssna, diskutera och delta i moment där dina synpunkter är viktiga oberoende av vilken erfarenhet av målvaktsspel du har. Målsättningen är att alla kursdeltagare ska växa i sin förmåga och känna sig trygga i att leda de yngsta fotbollsspelarna, både när de är utespelare och när de är målvakter.

Förutom utbildningsmaterialet i bokform får du tillgång till ett mycket omfattande och inspirerande material på en webbplats. Där presenteras filmade övningsexempel, träningspass, miniföreläsningar och diskussionsfrågor som du kan återkomma till efter kursens slut.

Vi hoppas också att du efter denna målvaktstränarutbildning känner dig motiverad att fortsätta med nästa kursnivå, Målvaktstränarutbildning B. I den kursen får du möjlighet att ta ytterligare steg i din utveckling som målvaktstränare.
Varmt välkommen till Svenska Fotbollförbundets Målvaktstränarutbildning C, och lycka till med ditt tränarskap!

Svenska Fotbollförbundet Tränarutbildning