Ledarskap

En del i att skapa en god lärandemiljö är att målvaktstränaren fundera över sin egen utveckling och sina egna beteenden vilket i förlängningen även påverkar målvakternas utveckling och lärande.

Varje individ är unik när det gäller utveckling och den sker inte linjärt eller förutsägbart. Det finns alltså inte en ”rätt” teknik som alla ska anpassa sig efter utan varje individ måste finna egna optimala lösningar. Varje fotbollsaktion sker i ett sammanhang där uppgiften, miljön och spelarens individuella färdigheter samspelar.

Den enskilt viktigaste faktorn bakom ett roligt och utvecklande idrottande är motivation. Här är forskningen tydlig med att det är en fördel att skapa ett motivationsklimat som fokuserar på prestation och process istället för entydigt fokus på resultat.

Som målvaktstränare bör man alltid fundera över hur väl målvakternas prestationer i en planerad övning överensstämmer med det som krävs i en matchsituation. För en mer långsiktig utveckling och en mer bestående inlärning är det viktigt med variation, samt mycket beslutsfattande och komplexitet i övningarna. Det bästa lärandet sker när målvakterna i träning hamnar i matchlika situationer där målvaktstränaren har en god förmåga att instruera, att visa goda utföranden och att använda sig av guided discovery.

En stor del av en målvaktstränares arbete är att påverka beteenden. Man vill att målvakten ska lära sig och bete sig utifrån sin roll i lagets arbetssätt. Fördelar med beteendefokus är att det underlättar kommunikationen, det ökar inlärningen och man kan via sina beteenden också förändra tankar och känslor.

Idag pratar man om olika generationer av idrottspsykologi där den tredje generationen för tillfället har mest stöd från forskningen och därför rekommenderas i SvFF: s tränarutbildningar. Här pratar man bland annat om att acceptera tankar och känslor, även negativa, och att rikta fokus mot att göra det som ska göras.

Det blir allt vanligare med tränarteam där medlemmarna har olika positioner och specialområden. Huvudtränare, assisterande tränare, fystränare, målvaktstränare och fotbollspsykologisk rådgivare är fem positioner som är vanliga i tränarteam inom elitfotbollen. För att samarbetet inom teamet ska fungera bör frågor kring träningar, matcher och spelare diskuteras gemensamt i teamet där lojaliteten efter fattade beslut måste vara kompromisslös.

När du loggat in kan du ta del av detta innehåll!