Utbildningen

UEFA MV A ger dig en fortsatt kompetensutveckling inom alla de områden som är relevanta för målvaktstränare inom den moderna elitfotbollen. Kursen präglas av en helhetssyn på spelet och målvaktstränarrollen samtidigt som det sker en integrering av områdena: spelet, fotbollens ledarskap och målvaktsfys.

Viktiga budskap i UEFA MV A är hur du kan få övningarna i det enskilda träningspasset att likna målvaktsaktionerna i match avseende fart, intensitet, belastning och beslutsfattande samt hur du stärker samarbetet mellan målvakten och övriga spelare i spelets samtliga skeden, allt enligt lagets arbetssätt. Kursen ger dig också en fördjupning i hur du periodiserar träningen med dina målvakter. Trender i det moderna målvaktsspelet och betydelsen av att du kan definiera profilen för föreningens målvakter, utifrån lagets spelsystem, behandlas också under kursen.

Din coachning under träning och din förmåga att analysera ditt lags målvaktsspel och målvaktens samverkan med övriga spelare men även motståndarnas arbetssätt får stor plats i kursen. Betydelsen av taktisk och matchförberedande träning, planering av träningsveckans faser samt matchens efterarbete är andra prioriterade kursområden.

I kursen betonas ditt ledarskap i alla dess avseenden, men framförallt din förmåga att ge målvakterna feedback och stöd för sin utveckling samt värdet av att du kan arbeta tillsammans med andra tränarkategorier i ett team. Kursinnehållet tydliggör också hur du med god planering och genomförande av träningspassen kan nå en kontinuerlig prestationsstabilisering bland dina målvakter; både taktiskt, fysiskt, tekniskt och idrottspsykologiskt.

Kursen omfattar tre internatmoduler á tre dagar då du arbetar interaktivt med övriga kursdeltagare och SvFF:s målvaktstränarutbildare. Arbetsgången varvas med föreläsningar, filmer, webbinarier, gruppdiskussioner och praktiska övningar på fotbollsplanen. Varje moment ska här spegla ditt arbete som målvaktstränare på elitnivå.

Mellan de tre internatmodulerna deltar du i så kallade föreningsbaserade mikrogruppmoduler: respektive mikrogrupp består av fyra kursdeltagare. Du är under en dag ”värd” och ska då redogöra för hur du arbetar med lärande i realistiska situationer i den egna föreningen; bland annat genomföra ett träningspass som baseras på någon form av analys. Övriga kursdeltagare i mikrogruppen och en handledare är diskussionspartners och opponenter.

Du ska också mellan internatmodulerna arbeta med webbaserade uppgifter och skriva en loggbok. Webbuppgifterna förstärker det som behandlats under föregående modul eller så ger uppgifterna dig en förförståelse inför kommande moduler. Loggboken är en sammanfattning av utbildningsåret där du även ska redovisa en individuell fördjupningsuppgift.

UEFA MV A avslutas med två redovisningsmoduler: individuell (en dag) och kollektiv (2 dagar). Vid den individuella modulen redovisar du uppgiften: Planering och genomförande av taktisk och matchförberedande träning med utgångspunkt från analys. Därefter får du återkoppling från din handledare. Vid den kollektiva modulen redovisar du din individuella uppgift och loggboken. Redovisningen sker i seminarieform där deltagarna återkopplar och opponerar på varandras arbeten. Även dina teoretiska kunskaper med utgångspunkt från UEFA MV A:s målbeskrivningar kommer vid detta tillfälle att utvärderas med gruppdiskussioner.

UEFA MV A ger dig möjlighet att ta stora steg mot en högre kompetens tillsammans med dina kurskamrater och Svenska Fotbollförbundets målvaktstränarutbildare. Du kommer också att bidra till andras lärande med ditt engagemang och din höga ambitionsnivå. På så sätt förbereder du dig för en lång och hållbar karriär som målvaktstränare inom elitfotbollen.

Leif Troedsson
Svenska Fotbollförbundet, tränarutbildare