Webbuppgifter

Utbildningen består av kursmoduler och eget arbete. Mellan kursmodulerna ligger så kallade webbperioder med olika webbuppgifter. De webbaserade uppgifterna förstärker det som behandlats under föregående kursmodul eller ger en förförståelse inför kommande kursmoduler.

Webbuppgifterna hittar du i ditt digitala klassrum.