Den växande fotbollsspelaren

I åldern 13–19 år händer det mycket i ungdomarnas liv både inom och utanför fotbollen, och spelarnas utveckling bör ses i ett helhetsperspektiv på såväl kort som lång sikt. Utvecklingsprocessen kan ses som ett samspel mellan inre biologiska faktorer och yttre miljömässiga faktorer. Vetenskapliga studier visar att de viktigaste faktorerna för att behålla spelarna på planen, det vill säga att spelarna är skadefria, är

  • ledarskap (kommunikation, träningsmetodik och lärandemetod)
  • intern kommunikation (kommunikation mellan olika tränare i lagledningen)
  • belastning (”arbetet”)
  • spelarnas välmående (här; svaret på arbetet/träningen)

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!