Planering och periodisering

I tränarrollen ingår att kunna organisera, planera, genomföra och utvärdera träning på kort och lång sikt. Detta kräver goda kunskaper i träningsplanering både ur ett lagperspektiv och ett individperspektiv.

Studier visar att spelet fotboll går allt snabbare med fler och fler explosiva fotbollsaktioner ju högre nivå lagen spelar på vilket ställer stora krav på spelarna ju äldre de blir. Därmed blir också träningsplaneringen allt viktigare. 

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!