Träningsprinciper

I detta avsnitt fördjupas diskussionen kring de träningsprinciper du som tränare har stor nytta av i din träningsplanering:

  • specificitetsprincipen
  • variationsprincipen
  • överbelastningsprincipen
  • progressionsprincipen
  • återhämtningsprincipen
  • reversibilitetsprincipen
  • individualiseringsprincipen

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!