Återhämtningsprincipen

Förutom föregående principer är återhämtningsprincipen central för att spelaren ska kunna tillgodogöra sig träningen och få en långsiktig prestationsutveckling. Grundstenarna i återhämtningsprincipen utgörs av ett samband mellan träning och återhämtning enligt begreppet superkompensation där spelarna når en högre prestationsnivå efter en anpassning till de krav som ställs på dem. 

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!