Individualiseringsprincipen

Alla behöver träna för att utvecklas men inte med samma volym och på samma sätt. Detta är innebörden i individualiseringsprincipen. Det är alltså inte träningsmetoderna och övningar i sig som gör den stora skillnaden utan hur de sätts ihop och planeras på sikt.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!