Progressionsprincipen

Progressionsprincipen innebär att långsiktigt och successivt öka träningsbelastningen efterhand som kroppen anpassar sig till de ökade kraven. Med en gradvis progression minskar risken för skador eftersom spelarnas kroppar får tid för att vänja sig vid de nya kraven.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!