Specificitetsprincipen

SvFF förordar ett integrerat synsätt där fysisk träning och fotbollsträning sker samtidigt vilket specificeras i kursen Tränarutbildning B Ungdom, avsnittet om Fotbollsfys – Fysisk träning inom ungdomsfotbollen.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!