Återhämtningsfas

Återhämtningsfasen omfattar de två första dagarna efter match. Dessa kan benämnas ”Match + 1” (M+1) respektive ”Match + 2” (M+2). Den ena dagen bör innehålla träning medan den andra dagen bör vara träningsfri. Under dessa dagar bör fokus vara att spelarna ska återhämta sig från matchens påfrestningar och återfå full fräschhet.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!