Hållbart idrottande

För att så många idrottare som möjligt ska idrotta så länge som möjligt och bli så bra som möjligt behöver idrottandet vara hållbart. Med hållbart idrottande menas här att en spelare kan träna på ett sätt så att han eller hon inte bara utvecklas utan även mår bra och upplever balans mellan krav och resurser över tid.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!