Dåligt mående och psykisk ohälsa

I detta avsnitt används begreppet ”dåligt mående” tillsammans med begreppet ”psykisk ohälsa”. Dåligt mående är det bredare begreppet som i detta sammanhang inbegriper exempelvis tillfälliga negativa känslor som nedstämdhet efter en förlust eller en konflikt med en lagkamrat. Psykisk ohälsa innebär alltifrån mindre allvarliga psykiska problem till mer allvarliga symtom vilka uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. 

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!