Lärande och lärandemetoder

Det här avsnittet handlar om ett effektivt lärande och lärandemetoder. Som tränare är det bra att få spelarna att känna sig kompetenta, att de får vara delaktiga i processen och att de känner tillhörighet i gruppen. Detta motiverar dem att träna.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!