Ickelinjär pedagogik

Det finns ett antal principer som kännetecknar icke-linjär pedagogik. Några av dessa principer är:

  • att varje individ är unik i sin utveckling och att utvecklingen inte sker linjärt och förutsägbart
  • att det inte finns en "rätt" teknik som alla ska anpassa sig efter utan att det handlar om att varje individ måste finna egna optimala lösningar
  • att fotbollsaktioner sker i ett sammanhang där uppgiften, situationen, miljön och spelarnas individuella färdigheter samverkar.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!