Lärandemetoder

Det bästa lärandet sker när spelarna får spela fotboll. Dessutom förstärks lärandet om du som tränare kan skapa en bra lärandemiljö och är en god kommunikatör. Din förmåga att instruera, att visa goda utföranden och att använda dig av guided discovery påverkar också lärandet i positiv riktning.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!