Överföringseffekt och bestående inlärning

Med icke-linjär pedagogik som grund tas också överföringseffekt och bestående inlärning i beaktande. När du som tränare förbereder träningar och övningar bör du hela tiden fundera över hur väl det tänkta utförandet och de tänkta aktionerna i en planerad övning motsvarar det som krävs av spelarna i en matchsituation.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!