DMSP-modellen

Orsakerna till varför vissa spelare utvecklas till att bli de bästa är mycket komplexa. En mängd faktorer inverkar på olika sätt, bland annat bostadsort, familj, vänner, skola, träning, matcher, gener och fysiologiska faktorer, förening, ledare och ledarskap, psykologiska faktorer och socioekonomiska faktorer.

En vedertagen modell för att beskriva utveckling inom idrott är DMSP (Developmental Model of Sport Participation). 

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!