Utvecklande miljö

Att skapa en utvecklande miljö är en av tränarteamets allra viktigaste uppgifter, oavsett vilken nivå dina spelare befinner sig. För att lyckas bör du fundera kring och förhålla dig till följande fyra områden.
• Vikten av reflektion.
• Motivationsklimat.
• Självbestämmande motivation.
• Vikten av beteendefokus.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!