Vikten av beteendefokus

För enkelhetens skull definieras här ett beteende som allt en människa gör och säger. För att förändra beteenden måste du som tränare börja med just konkreta beteenden i stället för att prata om egenskaper eller attityder. Vad ska spelarna konkret göra mer eller mindre av? Vad är det konkret som spelarna i dag gör för mycket eller för lite av?

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!