Förhindra speluppbyggnad

När motståndarna befinner sig i skedet speluppbyggnad är det försvarande laget i sina utgångspositioner och i skedet förhindra speluppbyggnad. Arbetssättet i förhindra speluppbyggnad är omvänt I förhållande till motståndarnas arbetssätt i speluppbyggnad.

Det försvarande lagets förmåga att använda de kollektiva försvarsmetoderna ställs mot motståndarnas anfallsmetoder. Med ett effektivt samarbete kan det försvarande laget skapa numerära överlägen på vissa delar av planen och där öka intensiteten för att erövra bollen. Om motståndarna gör en spelvändning kan en snabb överflyttning vara ett bra motdrag för att förhindra att motståndarna senare erövrar spelytor i djupled och kommer till avslut. 

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!