Kontring

När laget har erövrat bollen från motståndarna kan spelarna välja att först inta sina utgångspositioner i anfallsspel och därifrån fortsätta med speluppbyggnad. Om motståndarna inte hunnit organisera sin försvarsformation och det finns stora spelytor bakom motståndarnas lagdelar kan det anfallande laget i stället välja att kontra. Motståndarnas arbetssätt i återerövring står i motsatsförhållande till det egna lagets arbetssätt i kontring.

Vid kontring kan det finnas en obalans i det försvarande laget som det anfallande laget kan utnyttja. Laget bör välja metoder som gör att spelarna direkt erövrar spelytor i djupled och snabbt kommer till avslut för att göra mål. Om däremot det anfallande laget har ett långsamt passningsspel kan det försvarande laget hinna återupprätta balansen och samla sig i sin försvarsformation. Det försvarande laget är då i numerärt överläge nära eget mål, och det anfallande laget får övergå till speluppbyggnad. 

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!