Arbetssätt

Lagets arbetssätt är de metoder spelarna använder i spelets olika skeden för att anfallsspelet och försvarsspelet ska fungera väl. Samverkan och kommunikationen mellan spelarna har hög prioritet i ett lags arbetssätt.

Innehållet är låst!

Logga in för att få tillgång till hela materialet!