Webbuppgifter

Webbuppgifterna till kursen består av två block, Dels ett block som ligger innan den första kursmodulen. Under det blocket ska du titta på sex korta föreläsningar samt göra ett självtest. Du hittar dessa uppgifter under "Förberedelse inför kursen".

Mellan de två kursmodulerna ligger det andra blocket med uppgifter. Dessa uppgifter hittar du under rubrikerna "Webbuppgift 1-5".

Logga in för att genomföra din förberedelser och webbuppgifter mellan kursmodulerna!