Förberedelse inför kursen

Innan du kommer till den första kursmodulen ska du titta på sex webbinarier. Tanken med webbinarierna är att skapa förförståelse inför kursens innehåll.

Du ska även göra ett självbedömningstest med syfte att repetera dina kunskaper från tidigare kurser. Är det några områden du inte svarat rätt på, gå tillbaka till de avsnitten i B Ungdom och repetera dessa innan kursen börjar.

Logga in för att ta del av alla föreläsningar och beskrivande texter!