Ungdomar i svensk fotboll ser fram emot att ha dig som tränare!

Träningen inom ungdomsfotbollen ska precis som inom barnfotbollen utgå från spelet. Alla fotbollsaktioner bygger på samverkan mellan spelarens tekniska, fysiska och psykologiska färdigheter samt spelförståelse. I tränarutbildning B Undom visar vi hur dessa kvaliteter kan untegreras i olika former av spelträning men också hur färdigheterna kan tränas isolerat.